The Willem Geertman Art and Culture Network is a community open to “creative” individuals and groups based in the Netherlands – storytellers, musicians, visual artists, writers, theater artists, composers, poets, spoken word artists, educators, photographers, digital artists, cooks, bartenders etc. regardless of gender, race, nationality, whether they are professionals, amateurs, or hobbyists – who are willing to lend their talents, skills and works in response to urgent issues and concerns that affect people and communities in the Netherlands and in other parts of the world.

We also have the Willem Geertman Brigade, a composite team of creative people from the network who will make up an action team for a particular action.

Finally, we have the Willem Geertman Open Space Project. The Willem Geertman Open Space Project is a non-profit, multi-function, creative space sharing environment where people can meet, work, hold events and activities, collaborate or simply chill/hangout.

Het Willem Geertman Kunst en Cultuur Netwerk is een club die open staat voor “creatieve” mensen en groepen in Nederland – vertellers, muzikanten, beeldend kunstenaars, schrijvers, theatermakers, componisten, dichters, opvoeders, fotografen, digitale kunstenaars, timmerlieden en bouwvakkers, koks, etc. ongeacht hun geslacht, ras, nationaliteit, zowel professionals als amateurs en hobbyisten – mensen die bereid zijn om hun talenten en vaardigheden in te zetten voor dringende en belangrijke kwesties die mensen en gemeenschappen in Nederland en in andere delen van de wereld raken.